Otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy


My, níže podepsaní, studenti a studentky, absolventi a absolventky, zaměstnanci a zaměstnankyně, členky a členové akademické obce,
se obracíme na senátory a senátorky Akademického senátu Univerzity Karlovy s naléhavou výzvou. Již delší dobu sledujeme se znepokojením kroky rektora Tomáše Zimy v čele univerzity, z nichž partnerství se společností Home Credit, uzavřené za netransparentních a pro univerzitu značně problematických podmínek, a následně rychle vypovězené pod tlakem akademické veřejnosti, je jen jednou z kapitol jednání rektora UK, kterým dle našeho názoru poškozuje dobré jméno a zájmy nejstarší a nejslavnější české univerzity. Můžeme se jen domnívat, že tak činí zejména pro vlastní osobní prospěch, nikoliv pro prospěch univerzity a rozvoj poznání na ní i v české společnosti jako celku.

Z poslední doby je možné jmenovat problematické kroky:
1) Uzavření partnerství se společností Home Credit International, a.s. bez projednání s Akademickým senátem UK a bez úvahy nad možnými reputačními dopady uzavření partnerství se společnosti, která doposud nezákonně vymáhá exekuce na základě neplatných rozhodčích doložek, jak konstatoval i Ústavní soud. Proti uzavření partnerství se ohradila v několika iniciativách akademická obec i široká veřejnost.
2) Nepřiměřený zásah do nezávislosti etické komise na Filozofické fakultě UK v souvislosti s plagiátorstvím profesora Martina Kováře, který byl v té době prorektorem. Tomáš Zima si nechal vypracovat vlastní posudky od odborníků s osobními vazbami na profesora Kováře, které jeho plagiátorství popírají, a vyvinul tak nestandardním způsobem jednání nátlak na etickou komisi FF UK, která případ v té době projednávala. Na základě rozsáhlého multidisciplinárního šetření dospěla následně k závěru, že profesor Kovář se plagiátorství dopustil.
3) Bagatelizace problému neetických a predátorských publikací na Univerzitě Karlově, které rovněž znamenají pro univerzitu jako takovou reputační problém, a to v případě děkanky FSV Alice Němcové Tejkalové. Rektor Tomáš Zima v reakci na otevřený dopis akademiků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí téma zlehčoval a odmítl se jím dále zabývat.
4) Netransparentní vazby univerzity na orgány Čínské lidové republiky. Konkrétně se jedná o netransparentní financování Česko-čínského centra UK a jednostranné prezentace zájmů čínského státu na půdě univerzity. Ze zahraničních příkladů přitom víme, že podobná centra se stávají nástrojem prosazování vlivu Čínské lidové republiky v dané zemi. Čínská lidová republika je navíc zemí, která na svém území uplatňuje tvrdé potlačování akademických svobod.

Obracíme se na Vás, členy a členky Akademického senátu Univerzity Karlovy, s požadavkem na odvolání rektora Tomáše Zimy. Domníváme se totiž, že svým jednáním často popírá základní hodnoty, na kterých by měla univerzita stát a které by měla nejen na své půdě, ale i ve společnosti jako celku hájit.

V etickém kodexu univerzity samotné se píše: „Univerzita Karlova si je proto vědoma, že je nezbytně zapotřebí, aby jednání osob, jež jsou s ní spojeny, zrcadlilo úsilí o autentické dobro, neboť jenom tak lze dosáhnout toho, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu.“

Vyzýváme Vás, abyste v sobě našli odvahu umožnit univerzitě se ubírat novým směrem, pod vedením nového rektora či rektorky.

Zaměstnanci, studenti, absolventi UK - přidejte svůj podpis:

Jméno a příjmení:
Profese:
Fakulta:
Email:
Odesláním podpisu k otevřenému dopisu udělujete souhlas uketicka, aby zpracovávala uvedené osobní údaje za účelem informování o činnosti pomocí e-mailu. Vaše údaje budou uchovávány po dobu 3 let do 25. 11. 2022 na zabezpečeném počítači webhostingu INTERNET CZ, a.s. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky nebo chcete svůj souhlas s uchováváním osobních údajů zrušit, napište nám na email michael.komm@uketicka.cz nebo michaela.trtikova@uketicka.cz.


Signatáři

1. Karel Nováček profesor, absolvent UK / FF UK
2. Radim Jiroušek profesor / absolvent MFF
3. Michal Kocvara profesor / absolvent MFF UK
4. Anna Housková profesorka / FF UK
5. Martin Nečaský docent / MFF UK
6. Jan Starý VŠ profesor / ÚJOP
7. Mirjam Friedová VŠ pedagog / FF UK
8. Andreas Ortmann prof/senior researcher / CERGE-EI, now UNSW
9. Robert Šámal doc. informatika / MFF UK
10. Lucie Pultrová klasická filoložka, docentka / FF UK
11. Tereza Stockelová docentka / FHS UK
12. Pavel Škaloud docent / PřF UK
13. Jan Čermák filolog, profesor / FF UK
14. Oldřich Semerák docent / MFF
15. Alexandr Nemec profesor / 3. LF UK
16. Jan Pelikán profesor / FF UK
17. Lucie Juřičková docentka / PřF UK
18. František Krahulec, Prof. botanik / PřF, absolvent, Botanický ústav AV ČR
19. Petr Kuneš Docent / PřF UK
20. Václav Cvrček docent / FF UK
21. Jan Trlifaj prof., matematik / MFF UK
22. Linda Nedbalová docentka / PřF UK
23. Vít Janeček režisér, producent, VŠ učitel / FF UK / absolvent
24. Marek Omelka doc. matematika / MFF UK
25. Karel Kleisner docent / PřF UK
26. Milena Svobodová docent / PrF UK
27. Zuzana Münzbergová docent / PřF UK
28. Vladimir Soucek profesor / MFF UK
29. Lukáš Zádrapa docent / FF UK
30. Petr Pyšek profesor / PřF UK & Botanický ústav AV ČR
31. David Vokrouhlický profesor / MFF UK
32. Petr Tůma profesor / MFF UK
33. Lukáš Kratochvíl profesor / PřF UK
34. Tomáš Fischer profesor / Přírodovědecká fakulta
35. Ondřej Koukol docent / PřF UK
36. Tomáš Albrecht profesor / PřF UK
37. Jaroslav Flegr profesor / Přírodovědecká F
38. Jiří Reif docent / PřF UK
39. Yvonne Němcová docent / PřF UK
40. Filip Karfík profesor / UniFr
41. David Hořák docent, ekolog / PřF UK
42. Lenka Karfíková profesorka / ETF UK
43. Tomáš Herben profesor / Př F UK
44. Tomáš Glanc profesor / UZH
45. Petr Kubín profesor / KTF UK
46. Jiří Rákosník absolvent / MFF UK
47. Vladimír Just profesor / FF UK
48. Karel Prach profesor / Přírodovědecká JčU
49. Lukáš Smolej lékař, docent / LF UK Hradec Králové
50. Olga Lomová profesorka / FF UK
51. Petr Štěpnička profesor / PřF UK
52. Tomáš Skopal profesor / MFF UK
53. Jiří Šedý docent anatomie / LF UPOL, Olomouc
54. Petr Chvosta profesor / MFF UK
55. Viktor Žárský biolog / Přírodovědecká
56. Arnošt Komárek docent / MFF UK
57. Jiří Schindler profesor / 3.LF
58. Petr Kulhánek profesor, absolvent / FEL ČVUT
59. Vladimír Petkevič doc., matematický lingvista / FF UK
60. František Duška docent / 2 LF UK
61. Martin Putna literární historik / FHS
62. Lukáš Linek vědec SOU AVČR / docent na FF UK
63. Vojtěch Abraham odborný asistent / PřF UK
64. Alžběta Ambrožová Studentka / FF UK
65. Kristina Andělová doktorandka / FFUK
66. Jan Andrle absolvent / FF UK
67. Jiří Andrs student / FF UK
68. Jiří Anger doktorand / FF UK
69. Lucie Arendacká studentka / PF UK
70. Jan Arlt Student / FSV UK
71. Vojtěch Aschenbrenner Externí vyučující / MFF UK
72. Jiří Astr Absolvent, student / 3 LF UK
73. Barbora Augstenová Studentka / PřF UK
74. Sarka Augustinova absolventka / PrF UK
75. Pavel Augustinský Absolvent / MFF UK
76. Martin Babička absolvent / FF UK
77. Vlastimil Babka absolvent / MFF UK
78. Helena Badalcová Lékárnice / FaF UK
79. Vojtěch Badalec student / FF UK
80. Martin Bachura absolvent / PřF FF
81. Ján Bakyta akademický pracovník / FF UK
82. Daniela Balážková / 2.LF
83. Michal Balcar doktorand / ETF UK
84. Filip Baldík student / 2. LF UK
85. Jiří Bálek absolvent / PřF UK
86. Pavel Baloun doktorand / FHS UK
87. Ondřej Baloun Student / FF UK
88. Daniel Baránek absolvent, historik ŽMP / FF UK
89. David Bareš historik umění / FF UK
90. Lucie Barešová Student / FHS UK
91. Pavlína Barillová Studentka / FF
92. Sarka Bartikova Materska dovolena / FHS UK
93. Tomáš Bartl Absolvent a zaměstnanec / MFF UK
94. Anežka Bartlová absolventka / redaktorka akademického periodika / FF UK
95. Viktorie Bartušková student / FSV UK
96. Vojtěch Basl IT / absolvent HTF UK
97. Petra Alžběta Baslová dluhová poradkyně / HTF
98. Tereza Baudišová Sociální pracovnice / ETF
99. Vilém Bauer student / PF UK
100. Jaromír Baxa pedagog a věd. pracovník / FSV UK
101. Jan Bazant klasická archeologie / FF
102. Martin Bazil klasický filolog, odborný asistent / FF UK
103. Vojtěch Bažant doktorand / FF UK
104. Olga Bažantová absolventka / FF UK
105. Nikola Bečanová studentka / FF UK
106. Daniel Bečvář student / Přf UK
107. Hana Bednářová doktorandka / FF UK
108. Zuzanna Bedřichová Absolventka FFUK /
109. Filip Běhal absolvent / FF UK
110. Kateřina Bělehrádková studentka / FF UK
111. Eliška Belinová studentka / Filozofická
112. Michal Bělka absolvent / FSV UK
113. Aleš Benda Učitel / Pedagogická
114. Daniel Benda doktorand / PřF UK
115. Marie Bendová doktorandka / 3 LF UK
116. Miroslav Beneš absolvent / MFF UK
117. Ladislav Beneš student / FF UK
118. Dominika Benešová studentka / FF UK
119. Hana Benešovská historička umění / absolventka FF UK / FF UK
120. Michael Beníšek odborný asistent / FF UK
121. Jaromír Beránek absolvent, politik / PF UK
122. Justýna Beránková Absolventka / PedF UK
123. Petr Berger Student / PF UK
124. Klára Bergerová student / FSV UK
125. Vojtěch Berka student / 2LF UK
126. Karel Berka absolvent / PřF UK
127. Beata Berníková Studentka / KTF UK
128. Milan Berta absolvent / MFF UK
129. Helena Bestová Absolventka / PřF UK
130. Radek Bezvoda biolog / PřF
131. Jan Bičovský lingvista / FF
132. Jan Bierhanzl odborný asistent / FHS UK
133. Matěj Bílý historik (ÚSTR) / FF UK (absolvent)
134. Martin Bláha Student / FSV
135. Jan Blahůt vědecký pracovník / PřF
136. Hana Blažková doktorandka / FF UK
137. Petr Blecha absolvent / KTF UK
138. Jakub Blecha student / FHS UK
139. Denisa Blechová student / HF UK
140. Jan Blechta matematik (TU Chemnitz) / absolvent MFF UK
141. Tomáš Blümel Ústřední knihovna UK /
142. Richard Boček student / 2. lékařská fakulta UK
143. Radim Bohacek vedecky pracovnik / CERGE UK
144. Jana Bohatá doktorandka / 1. LF UK
145. Eliška Bohdalková doktorandka / PřF UK
146. Mario Böhme absolvent / KTF UK
147. Ludmila Böhmová doktorandka / FHS UK
148. Marek Boňko Student / FSV UK
149. Tomáš Borolič Student / Přf
150. Lukáš Borovička absolvent / FF UK
151. Marianna Borůvková absolventka / FF UK
152. Anna Boučková studentka / FF UK
153. František Bouda kurátor Národní muzeum / Přírodovedecká
154. Martin Boukal doktorand / KTF
155. Dagmar Brechlerová odb. as. ČVUT / absolventka MFF UK
156. Jindrich Brejcha absolvent/biolog / PřF UK
157. Monika Brenišínová akademická pracovnice / SIAS FF UK
158. Christina De Brito Studentka / PřF UK
159. Anna Brixová absolventka / FF UK
160. Vojtěch Brlík student / PrF UK
161. Marie Brojáč student / 1. LF UK
162. Luděk Brouček lektor / ÚJOP / UK
163. Věra Brožová lit. historička / PedF UK
164. Hana Brzobohatá student / PřF
165. Helena Březinová odborná asistentka / FF UK
166. Kristýna Bubeníková doktorand / PřF UK
167. Marie Bučková Absolventka / FSV
168. Jiří Bulan absolvent / FSV UK
169. Lubomír Bulej docent / MFF UK
170. Marie Bulínová Absolventka / PřF UK
171. Alena Buljatová učitelka / PedF UK
172. Jiří Buriánek absolvent / fhs
173. Karolína Tamara Buřičová Student / PřF UK
174. Viktorie Bušková student / FF UK
175. Tereza Butková studentka / FSV
176. Ondřej Camfrla Student / MFF UK
177. Marek Canek Absolvent / FSV UK
178. Michal Cáp doktorand / FF UK
179. Adam Cepník student / PřF UK
180. Matej Cíbik vědecký pracovník / FF UK
181. Adam Cironis student / FF UK
182. Jakub Císař Učitel / PedF UK
183. Lily Císařovská lektorka / FHS UK
184. Tereza Ciupková Studentka / PF UK
185. Iveta Coufalová historička, absolventka / externí vyučující FF UK
186. Anna Cranfordová studentka / FF UK
187. Miroslav Crha student / PF UK
188. Ondřej Crhák Doktorand / FF UK
189. Adéla Čadková studentka / FF UK
190. Bohumil Čáp odborář / FF UK
191. Jakub Čapek VŠ pedagog / FFUK
192. Karel Čapka absolvent mediálních studií / FSV
193. Kateřina Čapková historička - ÚSD AV ČR / externí vyučující FF UK
194. Kateřina Časarová studentka / FF UK
195. Martin Čech absolvent / MFF UK
196. Jakub Čech student / PF UK
197. Anežka Čechová studentka / FHS
198. Jan Čejka Student / FF UK
199. Katarína Čekovská student / PřF UK
200. Heda Čepelová absolventka / FHS
201. Matěj Čermák Student / FF UK
202. Jan Čermák Student / FF UK
203. Klára Čermáková student / PedF UK
204. Monika Čermáková lékařka / 2.LF
205. Erika Čermáková studentka / FF UK
206. Jitka Černá Studentka / FF
207. Kateřina Černá Studentka / FHS
208. David Černík Absolvent / FSV UK
209. Jan Karel Černý student / FF UK
210. Robert Černý zoolog / Přírodovědecká
211. Dora Čertnerová doktorandka / PřF UK
212. Jan Červenka odborný asistent / filozofická
213. Jakub Červený Student / PŘF UK
214. Lukáš Lev Červinka doktorand / PF UK
215. Martin Čihák student / FF UK
216. Kateřina Čiháková učitelka / absolventka PřF UK
217. Ivana Čihánková psycholožka / FF UK, PřF UK
218. Markéta Čihařová absolventka / FF UK
219. Klára Čížková absolventka / FSV/FHS UK
220. Filip Čižmář Student / MFF
221. Jan Čuda botanik / PřF UK, absolvent
222. Michal Daněk biolog - UEB AV ČR / PřF UK - absolvent
223. Petra Daňhelová absolventka / FF
224. Valentina Dani doktorandka / FF UK
225. Klára Daňková doktorandka / PřF UK
226. Jan Dařílek Student / Fakulta sociálních věd
227. Laura Delgado vytvarnice / PřF UK
228. Ivo Denemark Projektový Manažer inovací / FF UK
229. Viktor Derka Doktorand / PF UK
230. Jan Dienstbier odborný asistent / FHS UK
231. Huyen My Dinh student / FHS
232. Tomáš Dittrich účetní / FF UK
233. Šimon Dlhopolček student / FFUK
234. Jana Dlouhá věd. pracovnice / COŽP UK
235. Renáta Doanová Absolventka / FF UK
236. Jiří Dobeš Student / FSV UK
237. Šárka Dohnalová student / FF UK
238. Jarmila Dohnalová lékařka / FVL UK
239. Adam Doksanský student / FSV UK
240. Ladislava Dolanová lektorka / FF UK
241. Jan Doležal student / PF UK
242. Lucie Doležalová medievistka / FF a FHS UK
243. Anna Donovalová Doktorandka / PedF UK
244. Michal Ďorď student / FF UK
245. Jan Dostál Student / FSV UK
246. Mark Dostalík doktorand / MFF
247. Josefina Dostálová Student / PF UK
248. Pavla Doubková absolventka / PřF UK
249. Jakub Drbohlav konzultant / absolvent FF UK
250. Anna Drbohlavová student / FHS UK
251. Ondřej Drobil student / FF UK, FSV UK
252. Pavel Dubec odborný asistent / FF UK
253. Jan Dubský Student / MFF
254. Vlasta Dufková absolventka, překladatelka / FF UK
255. Anna Duchková absolventka / FF UK
256. Jana Dukátová studentka / FF UK
257. Anna Pospěch Durnová politoložka / FSV UK
258. Dominik Ďurovec student / HTF UK
259. Ondřej Dušek odborný asistent / MFF UK
260. Ondřej Dušek student / MFF UK
261. Lucie Dušková odborný asistent / FF UK
262. Filip Dvorak Absolvent / Přf UK
263. Veronika Dvorská studentka / FF UK
264. Lukáš Dvořáček doktorand, student / PřF UK, FF UK
265. Jan Dvořák absolvent, překladatel / FF UK
266. Michal Dvořák absolvent / FSV UK
267. Klára Dvořáková absolventka / FSV UK
268. Žaneta Dvořáková vědecká pracovnice / ÚJČ AV ČR
269. Alžběta Dyčková Student / FF UK
270. Eduard Eck student / FF UK
271. Kryštof Eckhardt Student / PedF UK
272. Kryštof Eder student / FF UK
273. Martina Adamová Eicher učitelka / Filosofická
274. Rút Ní Eithir studentka / PřF
275. Alexandra Eliášová studentka / PF UK
276. Viktor Elšík odborný asistent / FF UK
277. Sára Englišová student / FF UK
278. Lukáš Eršil absolvent / PřF UK
279. Pavel Fabini absolvent / FFUK
280. Regina Faltýnová lektorka / FSV UK
281. Matyáš Fendrych biolog / PřF
282. Tomáš Fér botanik / PřF UK
283. Hana Ferklová absolvent / FaF UK
284. Jakub Fiala lektor / FF UK
285. Vojtěch Fiala student / PřF UK
286. Prokop Fialka Student / FF
287. Alena Andrlová Fidlerová odborná asistentka / FF UK
288. Michaela Fikejzová Studentka / FHS UK
289. Dominik Filip Student / FHS UK
290. Jan Filip student / FHS
291. Klára Filipová Student / Filozofická
292. Johana Filipová student / FHS
293. Helena Filipová absolvent / FF UK
294. Gabriela Filipovičová student / PF UK
295. Ema Fischerová studentka / PřF UK
296. Sylva Fischerová odb. asistentka / FF UK
297. Anna Fišerová studentka / FF UK
298. Matěj Fixl doktorand / FHS
299. Jan Flašar doktorand / PřF UK
300. Radka Fléglová studentka / FF UK
301. Petr Fleischmann lékař / LF UK HK
302. Alice Flemrová Odborný asistent / FFUK
303. David Fojtík Student / FF UK
304. Jan Folke absolvent, zubní lékař / LF UK v Hradci Králové
305. Matěj Forejt student / FF UK
306. Pavlína Foretková absolventka / FHS UK
307. Aneta Formanová Studentka / FF UK
308. Tadeáš Fořt Novinář / FSV
309. Jakub Fořt student / FF UK
310. Pavel Franc IT manažer / MFF UK
311. Veronika Francová věd. pracovnice / PedF
312. Radka Francová studentka / FF UK
313. Pavla Francová vědecký pracovník / 1LF UK
314. Robert Fraňek absolvent / FSV UK
315. Filip Frantál student / FF UK
316. Tereza Freidingerová věd. pracovnice, absolventka / FSV, PřF UK
317. Barbora Fremlová student / FFUK
318. David Frič absolvent / PřF UK
319. Michaela Fridrichová lektorka chemie / PřF UK
320. Vladimír Fuksa Absolvent / FF
321. Kateřina Fuksová doktorandka / FHS UK
322. Zoltán Füssy postdoktorand / PřF UK
323. Vít Gaďurek student / MFF UK
324. Kateřina Gajdošová doktorandka / FF UK
325. Elen Galstyan absolvent/student / FSV
326. Ondřej Galuška lektor / FFUK
327. Kristína Gavulová studentka / 3.LF UK
328. Jan Gebert Historik / FF UK
329. Lucie Gillová doktorandka / FF UK
330. Zuzana Glatzová studentka / FF UK
331. Vjačeslav Glazov student / FF UK
332. Anna Glogarová Studentka / FF UK
333. Matěj Goláň student / FF UK
334. Miroslav Goljan Research Scientist / MFF UK
335. Martin Goll Bývalý student / FF UK
336. Šárka Grauová filoložka, odborná asistentka / FF UK
337. Magdalena Grecová studentka / FF UK
338. Justina Grecová Studentka / FF UK
339. Silvia Gregorova Učitelka / FF UK
340. Markéta Grešová Absolventka / PřF UK
341. Jarmila Grimmová absolventka / FF UK
342. Michal Grňo student / MFF UK
343. Miroslav Grznár doktorand / FF UK
344. Kristýna Hádková student / FTVS
345. Jiří Hadrava zoolog, doktorand / PřF UK
346. Markéta Haiklová doktorandka / FF UK
347. Richard Hajdučík Student / PFUK
348. Jiří Hájek student / FHS UK
349. Jakub Hajič absolvent / MFF UK
350. Lenka Hajnová studentka / FF UK
351. Markéta Hajská Vědecký pracovník / FF UK
352. Jan Haken student / FF UK
353. Adriana Haljaková studentka / FSV UK
354. Jan Hamáček absolvent, programátor / MFF UK
355. Kristina Hamplová Studentka / FF UK
356. Matěj Hána student / PF UK
357. Adéla Hanišová student / 2. LF UK
358. Ondřej Hanus korektor/překladatel / FF UK
359. Jan Hanuš odborný asistent / MFF
360. Milan Hanyš odborný asistent / FHS
361. Tomáš Hanzal doktorand / FF UK
362. Veronika Hanzalová Studentka / Filozofická
363. Tomáš Harcuba Student / FF UK
364. Kateřina Hasalová studentka / FF UK
365. Jiří Hasman odborný asistent / PřF UK
366. Ingrid Hašková studentka / KTFUK
367. Tomáš Haškovec student / 2. lékařská fakulta
368. Filip Hausknecht student / FF
369. Jan Havelka student / FF UK
370. Ing. Markéta Havelková student / Přírodovědecká
371. Tereza Havelková doktorandka / FFUK
372. Radka Havlíčková pedagožka VŠ / PedF UK
373. Josef Havránek Student / FFUK
374. Eliška Havrdová studentka / 1. LF UK
375. Jana Hejdánková absolventka / PřF UK
376. Petra Hejduková studentka / FIlosofická fakulta
377. Václav Hejhal absolvent / MFF UK
378. Eva Hejzlarová Odborná asistentka / FSV UK
379. Daniel Helmich Student,OSVČ / FSV
380. Jiří Helmich absolvent / MFF UK
381. Laura Henderson věd. pracovnice / COŽP UK
382. Jan Henyš vědecký pracovník / FF UK
383. Dominika Herianová student / FF UK
384. Jan Hermann absolvent / PřF & MFF UK
385. Josef Heřmánek Absolvent / FF UK
386. Marie Heřmanová antropoložka / FHS UK
387. David Heyrovský odborný asistent / MFF UK
388. Andrea Hisemová studentka / FHS UK
389. Michal Hladík fotograf / 2. lékařská fakulta
390. Jan Hladký matematik / MFF UK
391. Vojtěch Hladký odborný asistent / PřF UK
392. Anna Hlavackova absolventka / Fakulta socialnich ved
393. Jan Hlaváč Student / FSV
394. Jakub Hlaváček absolvent / MFF UK
395. Anna Zindulková Hlaváčková absolventka / FF UK
396. Kristýna Hlavačková studentka / PřF UK
397. Jana Hlaváčová Doktorand / PřF UK
398. Miloš Hlávka absolvent, programátor / MFF UK
399. Lenka Hlávková muzikoložka, odb. asistentka / FF UK
400. Tomáš Hnyk překladatel / FF UK
401. Marie Hodinářová absolventka / FF UK
402. Karolina Hola Studentka / PedF UK
403. Pavel Holásek absolvent / PřF UK
404. Karolina Holasová Student / FF UK
405. Jiří Holba Buddholog / Absolvent a bývalý vyučující na FF UK
406. Josef Holeček Absolvent / FF UK
407. Radek Holodňák doktorand, člen AS FHS UK / FHS UK
408. Michal Holub VŠ učitel / 1. LF UK
409. Kristýna Horáčková Bývalá studentka porodní asistence / LF UK
410. Karolína Horáčková studentka / FHS UK
411. Jitka Horáčková ekoložka / PřF UK
412. Agáta Horáčková doktorandka / PřF UK
413. Jan Horák student, vývojář / MFF UK
414. Patrik Horák absolvent, student / FF UK
415. Dominik Horák student / PřF UK
416. Eva Horčičková botanik, absolvent / PřF UK
417. Eva Horelova EU / statni sprava / FSV UK - absolventka 2003
418. Josef Horváth Student / Filozofická fakulta
419. Jan Horyna Student, sociální pracovník / ETF UK
420. Michal Hořejší doktorand / FF UK
421. Marie Hospodková lékařka / 1.LF UK
422. Jakub Hošek historik / FF UK
423. Anežka Hošková absolvent / PedF
424. Barbora Hourová absolventka / FF UK
425. Tereza Houšková student / FF UK
426. Nela Houšková student / FF UK
427. Kristýna Howse absolventka / FHS UK
428. Jakub Hradečný student / PřF
429. Agáta Hrdličková studentka a senátorka / FHS UK
430. Pavel Hrdý Student / PF UK
431. Ivan Hrdý biolog / PřF UK
432. Lucie Hromková doktorandka / FHS
433. Jakub Hronek Student / Filozofická
434. Jan Hrudka odborný asistent patologie / 3. lékařská fakulta
435. David Hruška doktorand (Uni. Leipzig) / MFF UK
436. Petr Hruška absolvent / MFF UK
437. Karolína Hrušková Studentka / FF UK
438. Vít Hubka odborný asistent / PřF UK
439. Hana Hubová Student / PŘF UK
440. Kateřina Hudáčová studentka / FF UK
441. Ondřej Hudeček absolvent / FHS UK
442. Martin Hůla Vědecký pracovník / PřF UK
443. Eliška Hůlová Studentka / PF UK
444. Filip Huněk doktorand / FSV UK
445. Kristýna Husťáková Studentka / FHS
446. Hana Hušková absolventka / PřF UK
447. Adam Hutňan Student / 2. LF
448. Ema Chaloupecká doktorandka / PřF UK
449. Helena Chalupová doktorandka / FF UK/PedF UK
450. Anna Chalupová studentka / FF UK
451. Radka Chapin Psychoterapeut / FF
452. Anežka Charvátová vyučující / FFUK
453. Kateřina Chmelíčková lékařka / 1.LF UK
454. Hana Chorvátová absolvent / FF Uk
455. Jan Chromý odborný asistent / FF UK
456. Kristina Chvalová studentka / FF UK
457. Vašek Chvátal matematik / MFF UK
458. Stela Chvojková studentka / FFUK
459. Radim Chyba absolvent / FF / UK
460. Mgr. Johana Chylíková Vědecká pracovnice SOU AV ČR / FSV UK
461. David Chytil student / PF UK
462. Jiří Chytrý student / FF UK
463. Richard Ivánek student / MFF UK
464. Julie Jägerová absolvent / FF UK
465. Jana Jáchimová absolventka / MFF UK
466. Karolína Jáchymová Studentka / FHS UK
467. Nikola Jajcay postdoktorand TU Berlin / absolvent MFF
468. Tomáš Janáček absolvent / FSV
469. Petra Jančíková zaměstnanec ZO / Filizofická fakulta
470. Marián Jančovič doktorand / PřF
471. Barbora Jančulová Studentka / FHS UK
472. Marek Jandák doktorand / FF UK
473. Jakub Janik Student / FF UK
474. Veronika Janíková absolventka / Filosofická fakulta
475. Václav Janoščík absolvent, odborný asistent / FF UK / AVU / UMPRUM
476. Hynek Janoušek učitel, překladatel, doktorand / FFUK
477. Zdeněk Janovský botanik / Přírodovědecká
478. Petr Janšta odborný asistent / PřF UK
479. Vanda Janštová Odborný asistent / PřF
480. Jiří Jareš novinář / žurnalistiky
481. Kristina Jarošová studentka / FF UK
482. Veronika Jařabová absolventka / FF UK
483. Miro Jašurek absolvent / FHS UK, FSV UK
484. Jonáš Jauernig student / FTVS
485. Jakub Jauernig doktorand / FF UK
486. Lenka Jehchová student / Filozofická
487. Tomáš Jelínek vědecký pracovník / FF UK
488. Tomáš Jelínek Student / 2. lékařská fakulta
489. Tereza Jenčová Studentka / 2.lékařská fakulta
490. Pavla Jenková absolventka / FHS, ETF
491. Julie Jeřábková Absolventka / FHS
492. Jakub Jetmar student / FF UK
493. Kateřina Ježková na mateřské dovolené / PřF
494. Filip Jirouš student / FFUK
495. Martin Jirsa student / PRF UK
496. Kateřina Jirsová absolventka, zaměstnankyně / FHS
497. Marie Jiřičková studentka / FF UK
498. Jacques Joseph absolvent, vědecký pracovník / Přírodovědecká Fakulta
499. Valerija Judina studentka, archivářka / FF
500. Tereza Juhászová doktorandka / FSV UK
501. Lenka Jungmannová literární vědkyně / Filosofická
502. Alžběta Jurčová absolventka, studentka / FF UK
503. David Jurnečka doktorand / Přírodovědecká
504. Filip Kábrt absolvent / MFF UK
505. Lucie Kačmarová botanik / PřF UK
506. Alexandr Kadavy absolvent / PedF UK
507. Adéla Kadeřábková Student / FF UK
508. Šimon Kadeřávek Student / PedF UK/FSV UK
509. Ivan Kafka administrativní pracovník / FF UK
510. Sofie Kaiprová studentka / PedF UK
511. Ida Kaiserová absolventka / FSV UK
512. František Kalenda doktorand / FHS
513. Kateřina Kalinová lékařka, absolventka / 2. LF UK
514. Kristýna Kamarádová studentka / FHS UK
515. Veronika Kamenická absolventka / FF UK, PedF UK
516. Anna Kampová studentka / PřF
517. Vojtěch Kaněra student / 2 LF
518. Josef Kaňka student / FSV UK
519. Jakub Kapičiak doktorand / Filozofická fakulta
520. Karina Kapounová doktorandka / FF
521. Filip Karásek student / PřF
522. Kryštof Karel Student / Fakulta sociálních věd
523. Alexadr Kasal doktorand / FSV UK
524. Jakub Kašpar student / MFF UK
525. Anna Kašparová studentka / 3. LF UK
526. Vít Kazmar překladatel, doktorand / FF UK, FSV UK
527. Marie Kazmarová pedagog, absolvent / ETF UK
528. Dominika Kecsöová student / FFUK
529. Zuzana Kellerová Student / PF UK
530. Denisa Reshef Kera absolvent UK, Marie Curie Research Fellow / University of Salamanca
531. Michaela Kešnerová lékárnice / FaF UK
532. Martin Khoder Student / 2. LF UK
533. Kateřina Kiedrońová studentka / FHS UK
534. Nelli Kim student / FF UK
535. Vojtěch Kinter student / FF UK
536. Tereza Kissová student / 2. LF
537. Alžběta Klatová Assistant Dean / FHS
538. Václav Klepš advokát / Právnická, FSV
539. Justina Kletečková absolvent / FFUK
540. Jakub Klevar student / 1. LF UK
541. Kryštof Klika student / FF
542. Ondřej Klimeš externí vyučující / FF UK
543. Adam Klimeš doktorand / PřF UK
544. Magdaléna Klimešová Evaluátorka / ISS FSV UK
545. Anna Klimešová studentka / PedF UK
546. Hedvika Klímová studentka / FF UK
547. Magdalena Klinecká Absolventka / PedF UK
548. Božena Klodová Biolog / Přf
549. Jan Klouda doktorand / PřF
550. Kateřina Kňapová doktorandka / FF UK
551. Pavlína Knobová doktorand / Přírodovědecká
552. Ondřej Knopp student / MFF UK
553. Matěj Knopp Student / 3. LF UK
554. Ondřej Knor Student / FF UK
555. Ondrej Koci Absolvent / 1.LF
556. Tomáš Kočnar učitel, student / PřF UK
557. Eliška Kodyšová Psycholožka, absolventka postgrad. studia / FF UK
558. Petr Kohout odborný asistent / PřF UK
559. Jiří Karel Kohout lékař, absolvent / 1. LF UK
560. Damián Koch student / FHS UK
561. Anna Kojanová studentka / FHS UK
562. Richard Kokeš absolvent / ISS FSV
563. Iveta Kokyová studentka / FFUK
564. Jakub Koláček doktorand a vědecký pracovník / FF
565. Petr Kolář absolvent / MFF UK
566. Šimon Kolář student PřF UK / PřF UK
567. Petr Kolář doktorand / PřF UK
568. Anna Kolářová absolventka / FF UK
569. Petra Kolínská absolventka / FF UK
570. Ondřej Kolínský Absolvent / FSV UK
571. Jiří Komárek Student / FSV
572. Tomáš Komm právník / Právnická fakulta
573. Michael Komm absolvent / MFF UK
574. Kryštof Komolý student / FF UK
575. Eliška Koňaříková absolvent a vědecký pracovník / PřF UK
576. Jan Konečný Student PhD / Přírodovědecká
577. Tomáš Konečný doktorand / FF
578. Anna - Marie Kopecká studentka / FSV UK
579. Mahulena Kopecká studentka / FSV UK
580. Jakub Kopřiva doktorand / MFF UK
581. Marie Kopřivová VŠ pedagog / FF UK
582. Evelína Koptišová Absolventka / FSV UK
583. Ondřej Korábek ekolog / PřF UK
584. Jiří Kordík student / FSV UK
585. Jiri Kosina absolvent / MFF UK
586. Barbora Kosinová učitelka ZŠ / FF UK
587. Stanislav Kostiha překladatel / FF UK
588. Lukáš Kostínek absolvent, tajemník senátorského klubu Senátu PČR / PF UK
589. Emma Kotasová student / FF UK
590. Lukáš Kotek ekonom / FSV UK
591. Tomáš Koubek vědecký pracovník / Přf UK
592. Alice Koubová vědecká pracovnice / AVČR
593. Šimon Haikl Koukal Student / FF UK
594. Jiří Koukal doktorand / FF UK
595. Jan Koura odborný asistent / FF UK
596. Eliška Koutná doktorandka / PřF
597. Martin Kovacs Student / FHS
598. Jakub Kovařík Student / FHS
599. Kateřina Kovářová student / FF UK, PF UK
600. Pavel Koziol doktorand / PřF UK
601. Irena Kozmanová akademická pracovnice / FF UK
602. Petra Kozojedová Student / PŘ F UK
603. Martina Kracíková Studentka / FHS
604. Barbora Kraftová lektorka a překladatelka / absolventka FF UK
605. Vladimíra Krajcsovicsová studentka / FF UK
606. Tomáš Králík absolvent / FHS UK
607. Milan Krám Absolvent / FSV UK
608. Michaela Krátká studentka / Evangelická teologická fakulta UK
609. Matouš Kratochvíl Student / FF UK
610. Zdeněk Kratochvíl učitel / Přírodovědecká
611. Adéla Kratochvílová Student / FHS UK
612. Michal Kraus student / PřF UK
613. Veronika Krause student / FTVS UK
614. David Krause doktorand / PřF UK
615. Jonáš Kreisinger student / FHS
616. Jan Krejčí student / MFF UK
617. Zuzana Krejčí Studentka / PEDF UK
618. Jakub Krejsa lékař / LFP
619. Vojtěch Kreuz student / PedF UK
620. Linda Kriegerbecková zaměstnanec / 2. LF UK
621. Tomas Kroczek doktorand / PřF UK
622. Matěj Krofta student / FHS UK, FF UK
623. Matouš Krömer doktorand / PřF
624. Pavel Kroupa právník a historik umění / PF UK, FF KU
625. Jaroslava Kroupová historička umění / FF UK
626. Anna-Marie Kroupova studentka / FFUK
627. Jan Krpata Student / PedF
628. Veronika Kršková Student / FF UK
629. Martin Kruliš odborný asistent / MFF UK
630. Pavel Křeček Student / FF UK
631. Václav Křenek Student / FF UK
632. Matěj Křepinský student / FF UK
633. Vlastimil Křišťan doktorand / FF UK
634. Ondřej Kříž student / PF UK
635. Jan Kříž student / MFF UK
636. Matyáš Křížkovský doktorand / FF UK
637. Vilém Kubáč Student, akademický senátor KTF UK / FF, KTF
638. Jan Kubát / FSV
639. Lenka Kubelová absolventka / FF UK
640. Lukáš Kubička odborný asistent / PřF UK
641. Kateřina Kubíková doktorandka / FF UK
642. Kateřina Kubínová historička umění / absolventka FF UK
643. Helena Kučerová ext. vyučující / FF UK
644. Andrea Kučerová Doktorandka / FF UK
645. Vojtěch Kudla student / FF UK
646. Michal Kuchár absolvent / Přírodovědecká
647. Petr Kukal absolvent / PedF UK
648. Adam Kulich student / PřF UK
649. Jan Kuliš student / FSV UK
650. Benjamín Kunc student / FF UK
651. Helena Kunertová studentka / FF UK, FSV UK
652. Lucie Kurusová studentka / filozofická
653. Vladimir Kusbach vědecký pracovník GFÚ AVČR / PřF UK
654. Jakub Kuthan Student / HTF UK
655. Lucie Kuželová studentka / FF UK
656. Jan Kvíz Student / PřF UK
657. Tereza Jiroutová Kynčlová odborná asistentka / FHS
658. Jana Valdrová Kyselová OSVČ / PřF UK
659. Karolína Lahučká doktorandka / FF UK
660. Václav Laifr absolvent / FF UK
661. Zdeněk Lajbner biolog, absolvent / PřF UK
662. Renata Landgráfová akademická pracovnice / FF UK
663. Jan Lata státní zástupce / PF UK
664. Lukas Laube absolvent / FF UK
665. Zuzana Laubeová doktorandka / FF UK
666. Tomáš Lazecký absolvent / FHS UK
667. Michal Láznička akademický pracovník / FF UK
668. Adam Láznička doktorand / 2. LF UK
669. Jan Lebeda Student / FHS UK
670. Dagmar Lendelová student / FF UK
671. Barbora Lepková doktorandka / PřF UK
672. Petra Lewis překladatelka / FHS
673. Miroslav Líbal student a vyučující / PŘF/FSV
674. Anna Libánská studentka / FF
675. Anežka Libánská studentka / FF UK
676. Petra Lien Studentka / FFUK
677. Matej Lieskovský student / MFF UK
678. Barbora Lichancová učitelka / absolvent FF UK
679. Marek Linhart student / FHS UK
680. Alena Linhartová Biolog / Přírodovědecká
681. Marcela Linková věd. pracovnice / SOU AV ČR / absolventka FF UK
682. Pavel Liska student / FF UK
683. Tereza Lišková absolventka, novinářka / FHS UK, FF UK
684. Tereza Lišková Absolvent / FSV UK
685. Ivan Loginov student / PřF UK
686. Štěpán Lohr absolvent / FF UK
687. Josef Lochman doktorand / PřF UK
688. Ester Lomová absolventka / FF UK
689. Johana Lomová absolventka / FF UK
690. Dalibor Lošťák doktorand / FHS UK
691. Petr Louda student / FF UK
692. Jana Segi Lukavská doktorandka / FF UK
693. David Lukeš akademický pracovník / FF UK
694. Lucie Lukešová lingvistka / FF
695. Barbora Lukešová Studentka / PF UK, FSV UK
696. Barbora Luňáková studentka / FF UK
697. Petr Lupac vědecký pracovník / FF UK
698. Milan Lyčka pedagog / FF UK
699. Petr Macek vysokoškolský učitel / KTF UK
700. Martin Macek doktorand / PřF UK
701. Martina Magdová absolvent / FSV UK
702. Jan Mach Vědecký pracovník / Přírodovědecká
703. Petr Mácha absolvent / FSV UK
704. Pavel Machač odborný asistent / FF UK
705. Jan Macháček absolvent / PřF UK, MFF UK
706. Zbyněk Machát doktorand / FF UK
707. Ludmila Červinková Machátová absolventka / FF UK
708. Markéta Machová doktorský student / Pedf UK
709. Eliška Mainclová studentka / Právnická fakulta
710. Anežka Majdáková absolventka / PF UK
711. Martin Majer Vědecký pracovník / PřF UK
712. Alexander Majerík študent / PřF UK
713. Karolina Majerová doktorandka / PřF UK
714. Lucie S. Malá studentka / FF UK
715. Nikola Malečková studentka / FF UK
716. Václav Malina absolvent, student / FSV UK, PF UK
717. Michal Malinský akademický vědecký pracovník / MFF UK
718. Jaromír Mára absolvent / FHS UK
719. Ondrej Marecek Student / MFF UK
720. Matouš Marek Student / PřF UK
721. Bořivoj Marek asistent / FF UK
722. Jan Mareš lékař, absolvent / 3.LF
723. Karol Marhold botanik / Přírodovědecká fakulta UK
724. Veronika Marková student / FF UK / FSV UK
725. Jan Maršálek vědecký pracovník FLÚ AV ČR /
726. Jan Martinec absolvent / PřF UK
727. František Martínek odborný asistent / FF UK
728. Veronika Martínková studentka / PedF UK
729. Tereza Martinovská studentka / FFUK
730. Daniel Marván absolvent / MFF UK
731. Tomáš Mařík absolvent / FF UK
732. Karel Mašek IT / MFF UK
733. Tereza Mašková / PřF
734. Tereza Matějková doktorandka / PřF UK
735. Jakub Matěna student / MFF UK
736. Michaela Matoušková studentka / FF UK
737. Kateřina Matušková student / FF UK
738. Tomáš Matys student / FF UK
739. Jan Matyska Archivář / FF UK
740. Zuzana Maxová student / FF
741. Jakub Mazanec doktorand / FF UK
742. Ondřej Mazura absolvent / HTF UK
743. Dana Měchurová mateřská dovolená / PedF, PřF
744. Dorotea Mejstříková absolventka / FSV UK
745. Štěpán Mejšner Student / HTF
746. Vojtěch Mejzr student / FF UK
747. Ondřej Měkota student / MFF UK
748. Eliška Melicharová Absolvent / FSV
749. Marek Melša Student historie / FF
750. Jiří Melzmuf student / FF UK
751. Michaela Mendelová student / FF
752. Chiara Mengozzi vědecká pracovnice / FF UK
753. Jakub Merc absolvent / FSV UK
754. Kristýna Merthová absolventka / FF UK
755. Vojtěch Měřička Manažer / HTF UK
756. Vladimír Míč Vědecko výzkumný pracovník / FI MUNI
757. Klára Míčková překladatelka / absolventka FF UK
758. Lucie Michálková Psycholožka / Pedagogická fakulta
759. Michael Mikat doktorand / PřF UK
760. Rachel Mikos překladatelka / FF
761. Peter Mikula doktorand / PřF UK
762. Julie Mikulová Student / HTF UK
763. Vojtěch Miler Student / FF UK
764. Michal Miler lékař / absolvent 1.LF UK
765. Jiří Milička Vědecký pracovník / FF UK
766. Sean Mark Miller překladatel / FSV/FHS UK
767. Martin Minařík biolog, absolvent / PřF
768. Rudolf Minka student / FF UK
769. Veronika Mistrová lektorka / FSV UK
770. Vojtěch Mišák Student / Právnická fakulta
771. Vojtěch Míšek student / PřF UK
772. Anežka Mišoňová lektorka / filozofická
773. Šárka Mitlöhner Lékařka / 3. LF
774. Dominika Mňuková studentka / FSV UK
775. Pavel Moravec Student / FF UK
776. Boris Mosković doktorand / FF UK
777. Yuliya Moskvina PhD studentka / FSV UK
778. Jan Moučka student / MFF UK
779. Patrik Mráz botanik, doc. / PřF UK
780. Cyril Mrázek student / FF UK
781. Jaromír Mrňka historik ÚSTR / absolvent FF UK
782. Jakub Múčka student / FF UK
783. Kateřina Lindnerová Mudroňová doktorand / MFF UK
784. Cyril Mucha odb. asistent / 1.LF UK
785. Sabrina Muchová doktorandka / FF UK
786. Eva Muchova Chemik / PrF absolvent
787. Mihad Mujanović doktorand / FF UK
788. Michal Müller absolvent / FF UK
789. Daniel Müllern student / PF UK
790. Jana Muroňová studentka / PF UK
791. Tomáš Musil doktorand / MFF UK
792. Michal Musil absolvent / PřF UK
793. Jan Musil vědecký pracovník / Přírodovědecká fakulta
794. Jan Musílek absolvent, bývalý člen AS UK / MFF UK
795. Jindřich Mynarz absolvent / FF UK
796. Mikuláš Myslbek Ministerský rada / FSV UK
797. Jitka Myšková bioložka / vědecká pracovnice / PřF UK
798. Tomáš Nagy absolvent / MFF UK
799. Ondřej Nejedlý Student / PedF UK
800. Ondřej Nekola doktorand / PřF UK
801. Tereza Němcová studentka / FF
802. Dominika Němcová Studentka / FF UPce
803. Václav Němec univerzitní pedagog / filozofická
804. Šimon Nemec student / Filozofická
805. Matěj Nemec student / PřF&MFF UK
806. Štěpán Nemec student / UK FTVS
807. Pavel Němec odborný asistent / PřF UK
808. Johana Němečková studentka / FF UK
809. Renáta Németh Studentka / FSV UK
810. Kryštof Neřold Student / Filosofická fakulta
811. Pavel Nesnídal senior v penzi / absolvent MFF v roce 1971
812. Jan Nešpor Student / Právnická fakulta
813. Anna Netolická Studentka / FF UK
814. Filip Neuhäuser student NMgr. / KTF UK
815. Olga Neumannová absolventka / FFUK
816. Petra Neveceralova PhD student / PřF UK
817. Ngoc Nguyenová studentka / FF UK
818. Karolína Nová student / PF UK
819. Jiří Novák Absolvent / FSV
820. Filip Novák student / FF UK
821. Jakub Novák doktorand / PřF
822. Lukáš V. F. Novák biolog, doktorand / PřF UK
823. Josef Novák Student / Pedagogická fakulta
824. Adam Novák student / FSV
825. David Novák externí vyučující / FF UK
826. Tomáš Novák Student / PF UK
827. Matouš Novák lékař / 1.LF UK
828. David Novák student / PřF UK
829. Lucie Nováková studentka / FF UK
830. Julie Nekola Nováková doktorandka / PřF UK
831. Alena Novotná doktorandka / FF UK
832. Jakub Novotný student / FF UK
833. Ondřej Novotný student / FF UK
834. Marek Novotný student / PřF UK
835. Matěj Novotný redaktor akademického periodika / absolvent FF UK, nyní v KKS FLÚ AV ČR
836. Jiří Novotný absolvent / MFF UK
837. Jan Novotný Student / PF
838. Marian Novotný odborný asistent / PřF UK
839. Jaroslav Nunvář akademický pracovník / PřF UK
840. Michal Nýdr student / FF MUNI
841. Blanka Nyklová vědecká pracovnice / FSV, FHS, absolventka
842. Ondřej Obergruber student / FSV UK
843. Dominik Obruča administrativní pracovník / absolvent FF, zaměstnanec RUK
844. Radek Ocelák absolvent / FF UK
845. Rastislav Oľhava zamestnanec (PřF UK) / absolvent (MFF UK)
846. Miroslav Olšovský literární historik/absolvent / FFUK
847. Lubomír Ondračka vědecký pracovník / FF UK
848. Tomáš Opat student / PF UK
849. Matouš Orel absolvent / 2.LF UK
850. Jan Ort doktorand / FF UK
851. Jakub Ort doktorand / FF UK
852. Michal Otáhal student anglistiky / Filozofická fakulta
853. Kristián Ott Student / PřF
854. Mariana Slačálková Otterová absolventka / HTF UK
855. Rebeka van Overloop bývalý student / FF UK
856. Marie Paclíková studentka / FF UK
857. Kamila Panešová lektorka / FSV UK
858. Marek Panocha student / FF
859. Marika Páralová studentka / PedF UK
860. Josef Patočka student / FF UK
861. Tereza Patzenhauerová studentka / FHS
862. Štěpán Pavlíček student / FF UK
863. Olga Pavlova Pedagožka / FF UK
864. Milan Pavlovič student / FF UK, FHS UK
865. Matúš Pavlus student / 2. lf
866. Pavel Payne vědecký pracovník, absolvent / PřF UK
867. David Payne Student / FF
868. Marie Payne absolvent, lektor / FF UK
869. Kryštof Pazdera student / PřF UK
870. Tereza Pazderová studentka / FF
871. Marie Pažoutová Biokurátor / PřF UK
872. Martin Pehal odborný asistent / FF UK
873. Sylvie Pecháčková absolventka / PřF UK
874. Petr Pechman student / MFF UK
875. Kristýna Pechová Studentka / Pedf UK
876. Olga Pek absolventka / FF UK
877. Ondřej Peksa absolvent, lichenolog / PřF UK
878. Vojtěch Peksa absolvent / FF UK
879. Lada Peksová Doktorand / MFF UK
880. Lucie Pelčíková absolventka / FF UK
881. Jan Pergl botanik / PřF, absolvent, BÚ AV ČR
882. Aneta Petani Studentka / PF UK
883. Tomáš Petr student / PřF
884. Matoušek Petr sociolog / Klinika adiktologie
885. Štěpánka Petričáková studentka / FF UK, PedF
886. Nikolas Petrov student / 3. LF
887. Tereza Petrusková Akademický pracovník / PřF
888. Honza Petružela šéfredaktor Divadelní revue, absolvent / FF UK
889. Silvia Petty Student / FF UK
890. Denisa Pevná studentka / FHS UK
891. Michael Pfann vikář ČCE, doktorand / ETF UK
892. Martin Philipp Student / FSV UK
893. Diana Piguet vedecká pracovnice AV ČR / absolventka MFF UK
894. Šimon Pinkas student, / FSV UK
895. Pavel Pipek absolvent a vědecký pracovník / PřF UK
896. Ivana Piptova student / FF UK
897. Petr Píša vědecký pracovník ÚČL AV ČR / absolvent FF UK
898. Miroslav Pištěk absolvent / MFF UK
899. Jana Pištorová státní úředník /
900. Jan Pitra student / FHS UK
901. Lucie Pivoňková Absolvent, lektor / FFUK
902. Valérie Pleskačová student / FSV UK
903. Veronika Pleskotová Studentka / FF UK
904. Jan Plíva Student / Přf UK
905. Marek Pocestný absolvent / FF UK
906. Tereza Podolská studentka / PřF UK
907. Šimon Pohořelý absolvent / FHS UK
908. Vojtech Pojar absolvent / FF UK
909. Jiří Pokorný odborný asistent / PF UK
910. Dušan Pokorný matematik / MFF UK
911. Šimon Pokorný doktorand / PřF UK
912. Daniel Pokorný doktorand / PřF UK
913. Ondřej Pokorný Absolvent / FSV
914. Matěj Pokorný doktorand / PřF UK
915. Michael Polák Doktorand / FF UK
916. Kateřina Poláková studentka / PřF UK
917. Petra Polanecká Studentka / FSV UK
918. Jan Polášek analytik ICT / RUK
919. Yekaterina Pomazova studentka / FF UK
920. Petra Poncarová Studentka / FF UK
921. Filip Poništ Student / FHS
922. Michal Pospěch Student / MFF UK
923. Vilém Pospíšil Student / FHS UK
924. Tereza Pospíšilová studentka / FSV UK
925. Ema Pospíšilová Studentka / FF UK
926. Hana Potociarova student / 2. LF UK
927. Eva Pourová lékařka / FVL UK
928. Petr Prášek absolvent / FF UK
929. Jakub Prašivka Koordinátor nabídek pro státní sektor, student FSV UK / FSV
930. David Pražák absolvent / LF HK
931. Ondřej Prcín IT / FF UK
932. Viktorie Preissová studentka / FSV UK
933. Dominik Presl absolvent / FSV UK
934. Šimon Presser Absolvent, Student / PF UK, FSV UK
935. Tomáš Procházka botanik, kurátor BZ PřF UK / PřF UK
936. Markéta Procházková studentka / FF UK
937. Anna Procházková botanička / PřF UK
938. Ondřej Prokop student / FF UK
939. Hana Prokšová VŠ pedagožka / FF UK
940. Jan Prostředník absolvent / FF UK
941. Zita Prošková Absolvent / LF UK
942. Alena Prošková lektorka / FSV UK
943. Ivana Průchová absolventka / FF UK
944. Petr Přebinda absolvent / FF UK
945. Milena Přecechtělová lektorka klas.jazyků / ETF UK
946. Klára Přečková studentka / FF UK
947. Lenka Příplatová Vědecká pracovnice / PřF UK
948. Pavla Přívozníková absolventka / FFUK
949. Anna Ryant Puobišová Absolventka / FHS UK
950. Martina Pustková studentka / Pedagogická fakulta
951. Martin Pusztai doktorand / PřF UK
952. Karel Raabe student / Přírodovědecká
953. Martin Rabas doktorand / PřF UK
954. Petr Rada odborný asistent, VP2 / Přírodovědecká fakulta
955. Michael Rádl student / FF a FSV
956. Alice Rahmanová Překladatelka / FFUK
957. Magdalena Rajdlová student / PedF UK
958. Marie Rakušanová historička umění / FF UK
959. Hedvika Ranošová Studentka / MFF UK, FSV UK
960. Jakub Raška doktorand / FF UK
961. Jan Raška vědecký pracovník - zoolog / PřF UK
962. Pavel Raus student / PF UK
963. Veronika Šajtarová Rausová učitelka / absolventka HTF UK
964. Andrea Raušerová doktorandka / FF UK
965. Irena Reifová odborný asistent / FSV UK
966. Tereza Reichelová Student / FF UK
967. Martina Reiterová Doktorandka / FF UK
968. Martin Rejman IT OSVČ / MFF UK (absolvent)
969. Simona Reseková absolventka / FF UK
970. Iva Rezková AP1 / FF
971. Martin Roček doktorand / FF UK
972. Milan Ročeň student / 1.LF
973. Daniel Rod student / MFF UK
974. Benjamin Roll Student / Evangelická teologická fakulta
975. Stopková Romana Odborná asistentka / Přírodovědecka fakulta UK
976. Dušan Romportl učitel / PřF UK
977. Rudolf Rosa akademický vědecký pracovník / MFF UK
978. Alexandr Rosen vědecký pracovník / FF UK
979. Anna Rosová odborný asistent / FF
980. Eva Rösslerová studentka / FF UK
981. Jakub Roubíček student / FF UK
982. Adéla Rozbořilová absolvent/student / FF/ETF
983. Václav Rozhoň absolvent / MFF UK
984. Ludvík Rubáš student / FTVS
985. Ondřej Ručka Právník / Právnická fakulta
986. Hana Rulcová absolventka / FF UK
987. Michaela Rumpíková Student / FF
988. Filip Rut student / FF UK
989. Tomáš Růžička Fyzioterapeut / FTVS
990. Martina Rybová Doktorandka / FF UK
991. Jiri Rydl student / FF UK
992. Jaroslav Rytíř překladatel / absolvent FF UK
993. Olena Ryzhova studentka / FF UK, FHS UK
994. Kateřina Řeháková student / FSV
995. Eliška Řehořová Student / FSV UK
996. Josef Řičář student / FHS UK
997. Kryštof Tomáš Říha Student / FF
998. Ladislav Říha Student / FF UK
999. Helena Sadílková odborná asistentka / FF UK
1000. Jovana Sádlová odborný asistent / PřF UK
1001. Nina Ságová student / FSV
1002. Veronika Sacherová VŠ pedagog / PřF UK
1003. Anna Sálová Absolventka / FSV UK
1004. Martin Samek student / PF UK
1005. Alena Sarkissian odborná asistentka / FF UK
1006. Tomáš Savčenko student / FF UK
1007. Miroslav Sedláček Absolvent / FF UK
1008. Martin Sedláček Psycholog, absolvent / FFUK
1009. Ondřej Sedláček Odborný asistent / PřF UK
1010. Jan Seidl absolvent, historik / FHS UK
1011. Klára Seidlová student / FF UK
1012. Iveta Sekerášová Student / PřF UK
1013. Barbora Semeráková environmentální vzdělávání / absolventka PřF
1014. Jiří Setnička vývojář / MFF
1015. Nastasja Shubina Student / FFUK, PřFUK
1016. Michal Schejbal doktorand / HTF
1017. Kamila Schewczuková studentka / FF UK
1018. Sára-Ráchel Schlehrová studentka / Fakulta Sociálních věd
1019. Jana Schmidtová studentka / PřF
1020. Julie Schmidtová studentka / FF UK
1021. Jitka Schormová absolventka / FF UK
1022. Františka Zezuláková Schormová doktorandka / FF UK
1023. Zuzana Schreiberová absolventka/ředitelka neziskové organizace / FHS UK
1024. Radovan Síbrt producent/režisér / FF Uk a FHS UK
1025. Tomáš Sieger vědecký pracovník / absolvent MFF UK
1026. Sára Sichingerová absolventka / FF UK
1027. Jan Simonides Lékař / 3. LF UK
1028. Dagmar Simonidesová Anesteziolog / 3. LF
1029. Jiří Sirůček student / FF UK
1030. Jan Skalík absolvent / FF UK
1031. Petr Sklenář VŠ pedagog / PřF UK
1032. Václav Sklenář doktorand / FF UK
1033. Roman Skokan doktorand / PřF UK
1034. Václav Skořepa student / FF UK
1035. Hana Skoumalová lingvistka / FF UK
1036. Jan Skovajsa pedagog / FHS UK a AMU
1037. Ondřej Skovajsa vyučující, doktorand / FF UK
1038. Jiří Skuhrovec vědecký pracovník VÚRV / absolovent PŘF UK
1039. Markéta Slábová Odborný asistent / Zemědělská fakulta JU
1040. Ondřej Slačálek odborný asistent / FF UK
1041. Martin Sládek absolvent / PF UK
1042. Johana Sládková studentka / FF UK
1043. Jessica Sládková Studentka / FF UK
1044. Lukáš Sladký Student / MFF
1045. Pavel Sladký vědecký pracovník / absolvent FF UK
1046. Jakub Sláma akademický pracovník, doktorand / FF UK
1047. Tereza Slámová doktorand / Přf UK
1048. František Slanina student / Pedf UK
1049. Matěj Slavík Student / PF UK
1050. Ondřej Slavík učitel / FHS UK
1051. Petra Slížková student / FF UK
1052. Marián Sloboda VŠ pedagog / FF UK
1053. Marek Slovák botanik, odborný asistent / PřF UK
1054. Radomír Smetana matematik / MFF UK, absolvent
1055. Ondřej Smetana biolog / PřF
1056. Jiří Smlsal doktorand / FF UK
1057. Eva Smolíková studentka / FHS
1058. David Smrček Student / FF UK
1059. Josef Smrž Absolvent / FF UK
1060. Marie Smutná lektorka a metodička / absolventka FF UK
1061. Václav Smyčka absolvent, historik / FF UK
1062. Kateřina Smyčková vědecká pracovnice / Filozofická fakulta
1063. Daniela Sobotková absolventka, psycholožka / FF UK
1064. Michael Sochor Student / FF UK
1065. Barbora Sojková Doktorandka University of Oxford / absolventka FF UK / Balliol College, University of Oxford
1066. Tereza Soljakova doktorandka / PrF UK
1067. Radka Solná absolvent / PF UK
1068. Patrik Sommer student / FF UK
1069. Viktor Soukup Student / MFF UK
1070. Linda Soukupová studentka / FFUK
1071. Elisa Speváková studentka / FHS UK
1072. Jan Spousta absolvent, analytik / FSV UK
1073. František Srb student / MFF UK
1074. Vojtěch Srdečný student / MFF UK
1075. Monika Stachová studentka / FF UK, FHS UK
1076. Alžběta Stančáková absolventka / FF UK
1077. Marie Staňková student / FSV UK
1078. Mirjam Stará absolventka / lékařská
1079. Martin Stárek Datový analytik / IES FSV
1080. Terezie Stehlíková absolventka / FHS UK
1081. Jakub Steiner ekonom / CERGE-EI
1082. Vojtěch Steininger advokát / PF UK
1083. David Stella Student / PŘfUK
1084. Ron Stern student / FF UK, PF UPOL
1085. Marek Stibal vědecký pracovník / PřF UK
1086. Petr Stiblík Absolvent / Přírodovědecká
1087. Petra Stolaříková studentka / 3 LF UK
1088. Lucie Storchová vyučující / FHS UK
1089. Barbora Straková doktorand / PřF UK
1090. Pavel Straňák vědecký pracovník / MFF UK
1091. Ondřej Strava advokát / PF UK
1092. Luboš Studený doktorand / FF UK
1093. Roman Sukdolák Student / FHS UK
1094. Kateřina Hotová Svádová vědecká pracovnice / PřF UK
1095. Petr Svarny absolvent / FF UK
1096. Jaroslav Svátek odborný asistent / FF UK
1097. Eva Svatonova Absolventka / FF UK
1098. Karel Světnička doktorand / PF UK
1099. Josef Svoboda absolvent / MFF UK
1100. Vojtěch Svoboda student / PF UK
1101. Pavel Svoboda Doktorand / PřF
1102. Daniela Svobodová absolventka / FF UK
1103. Tereza Svobodová studentka / FF UK
1104. Nikola Sýkorová Student / FTZ, ČZU
1105. Petr Synek absolvent / PřF UK
1106. Hana Synková absolventka, odb. asistentka / FF
1107. Jevhenija Syvulja studentka / FF UK
1108. Kristina Szonowská student / Filozofická fakulta
1109. Veronika Szutkowská absolvent / PřF UK
1110. Jan Szutkowski student PhD / Přírodovědecká
1111. Jiří Šabek doktorand / FF UK
1112. Michal Šafránek Absolvent / FHS UK
1113. Matěj Šach absolvent / PF UK
1114. Iveta Šamšulová bývalá studentka / PřFUK
1115. Martin Šanda historik umění / FF UK
1116. Tereza Šandorová študentka / FF UK
1117. Jindřich Šavel student / FF UK
1118. Petr Šebek datový analytik, absolvent sociologie / FF UK
1119. Denisa Šebestová doktorandka / FF UK
1120. Kateřina Šebková překladatelka / absolventka FF UK
1121. Markéta Šejdová lékařka / 1.LF UK
1122. Naďa Šelbická absolventka / FF UK
1123. Kamila Šestořádová knihovnice / FTVS
1124. Petr Šída absolvent / FF UK, PřF UK
1125. Otakar Šída kurátor botanických sbírek a externí pedagog / PřF
1126. Vojtěch Šimák Student / FF UK
1127. Václav Šimánek student / 2. LF UK
1128. Jan Šimbera doktorand / PřF UK
1129. David Šimeček doktorand / FF
1130. Martin Šimkovič lékař / LF UK Hradec Králové
1131. Daniela Šimonová Vědkyně v důchodu / Přirodovědecká
1132. Lenka Šimonová absolventka / PřF
1133. Laura Šímová absolvent, lékař / 1.LF UK
1134. Anna Šímová Studentka / FF UK
1135. Irena Šímová akademická pracovnice / PřF UK
1136. Jakub Šindelář doktorand / FSV UK
1137. Jana Šindlerová vědecký pracovník / FF UK
1138. Pavel Šinkovec absolvent / FF UK
1139. Petr Šípek odborný asistent / PřF UK
1140. Pavlína Šípová neogrecistka / Filozofická
1141. Kateřina Šírová Speciální pedagog / absolvent ETF UK/ PdF MU
1142. Zuzana Škardová absolventka / FF UK
1143. Zuzana Škutová Studentka / FF UK
1144. Kateřina Škvárová studentka / UK FTVS
1145. Michael Škvrňák doktorand / FSV
1146. FIlip Šlapal Student / PřF UK
1147. Aneta Šmejcová student / FF UK
1148. Boleslav Šmejkal absolvent / FF UK
1149. Jiřina Šmejkalová pedagožka/absolventka / FFUK
1150. Kateřina Šmídková studentka / FF UK
1151. Adéla Šmídová absolventka/Na mateřské / PřF UK
1152. Filip Šnajdar Student / FHS UK
1153. Anna Šolcová doktorand / PřF UK
1154. Radoslav Šonský absolvent / 3. LF UK
1155. Martin Šorm doktorand / FF UK
1156. Petra Španělová absolventka / MFF UK
1157. Silvie Špánková filoložka / absolventka
1158. Michal Špína absolvent | redaktor / FF UK
1159. František Špinka absolvent / FF UK
1160. Štěpán Špinka vysokoškolský učitel / FF UK
1161. Marek Špinka etolog / FF UK
1162. Tereza Špinková absolventka / FF UK
1163. Adéla Špínová absolventka & sekretářka / FF UK
1164. Zuzana Špoutilová Studentka / Fakulta humanitních studii, absolventka Filozofické fakulty
1165. Veronika Šprincová absolventka / FHS UK
1166. Jaromír Šrámek asistent, doktorand / 1.LF UK
1167. Michaela Šrámková doktorandka / PřF UK
1168. Petr Štádler překladatel / absolvent FF a FSV UK
1169. Jitka Štáfková akademická pracovnice / bioložka / Přírodovědecká
1170. Martina Šťastná studentka / FF UK
1171. Jan Šťastný lektor / PřF UK
1172. Radka Štefaníková studentka / MFF UK
1173. Monika Štefková doktorandka / FF UK
1174. Zuzana Štefková VŠ pedagožka / FFUK
1175. Markéta Štechová absolventka / FSV UK
1176. Jakub Štenc student / PřF UK
1177. Martin Štěpán student / PF
1178. Jan Štěpán student / PřF UK
1179. Ondřej Štěpánek doktorand / FF UK
1180. Jan Štěpánek absolvent / FF UK
1181. Heřman Štěrba Student / FF/UK
1182. Hana Štěříková VŠ pedagožka / FF UK
1183. Václav Štětka vědecký pracovník / FSV UK
1184. Ondřej Štětka Student / FF UK
1185. Petr Šťovíček advokát / právnická
1186. Jan Šťovíček absolvent / právnická
1187. Vít Štrobach historik / FF UK
1188. Oldřich Štros student / FF UK
1189. Jan Štundl biolog / PřF UK
1190. Jan Švadlenka Biolog / absolvent / Přírodovědecká
1191. Marek Švagr Lékař / 3 LF UK
1192. Eva Švagr Student / Přírodovědecká
1193. Martina Švancarová studentka / FF UK
1194. Patrik Švančara doktorand / MFF UK
1195. Michaela Švarcová Studentka / FHS
1196. Ondřej Švec odborný asistent / FF UK
1197. Jana Švorcová vědecký pracovník / Přírodovědecká
1198. Jan Táborský redaktor / FF
1199. Lea Takács VŠ pedagog / FF UK
1200. Miloslav Tauchman absolvent / LF UK
1201. Kristián Těmín student / FF UK
1202. Veronika Teryngerová lektorka / FHS UK
1203. Martin Tharp Doktorand / FHS Doktorand
1204. Michal Thim Absolvent / FSV UK
1205. Ondřej Tichý akademický pracovník / FF UK
1206. Tomáš Tichý botanik / PřF UK
1207. Kateřina Tisová Studentka / FSV UK
1208. Tomáš Titěra student / FF UK
1209. Petr Tlapa student / MFF UK
1210. Radim Tobolka absolvent / 1. LF UK
1211. Daniela Tollingerová Absolvent / FSV
1212. Jan Toman vědecký pracovník / PřF UK
1213. Oldřich Tomášek absolvent / PřF UK
1214. Ema Toušková studentka / FF UK
1215. Olga Trckova galerista a VŠ externí vyučující / FF UK
1216. Jan Trčka Manager / 1. LF UK
1217. Tomáš Treichel Student / FF
1218. Milos Trgina OSVC / MFF UK
1219. Šimon Trlifaj analytik veřejné správy / FSV
1220. Kateřina Trlifajová odborný asistent / Fakulta informačních technologií ČVUT
1221. Luci Trlifajová antropoložka / FSV UK, SoU AV ČR
1222. Kristýna Trochtová studentka / FF UK
1223. Kateryna Trompak student / FF UK
1224. Robert Tropek odborný asistent / PřF
1225. Michaela Trtíková Rodičovská dovolená / FF UK, PřF UK
1226. Štěpán Truhlařík student / FF UK
1227. Kateřina Trumhová doktorandka / PřF UK
1228. Ivana Trummová Absolventka / MFF UK
1229. Markéta Truncová Student / KTF UK
1230. Nora Třísková studentka / FF, FSV UK
1231. Vít Tuček matematik / MFF UK
1232. Alena Tulachová advokátka / PF UK
1233. Petr Tureček vědecký pracovník / PřF UK
1234. Matouš Turek doktorand / FF UK
1235. Matěj Turek student / PřF UK
1236. Petr Turek Student Historie / Filozofická
1237. Jan Tuška student / PedF UK
1238. Martin Tušl psycholog / FF UK
1239. Dana Tyčová studentka / FF UK
1240. Věra Tydlitátová absolvenkta / FF UK
1241. Klára Uhlířová odb. asistentka / MFF UK
1242. Eva Ullrichová absolventka / tlumočnice / FF UK
1243. Jan Urban výzkumný pracovník / Centrum pro otázky životního prostředí
1244. Berenika Zemanová Urbanová absolventka / FF UK
1245. Tomáš Urfus odborný asistent / PřF UK
1246. Romana Urfusová doktorand / PřF UK
1247. Jindřiška Urfusová právník / PF UK
1248. Marek Uvizl doktorand / PřF UK
1249. Josef Vacek Doktorand / PF UK
1250. David Vaculík Absolvent / FSV UK
1251. Štěpán Vácha absolvent, historik umění AV ČR / FF UK
1252. Markéta Vajchrová lékařka, absolventka / 1.LFUK
1253. Jana Valdrová jazykovědkyně / Univerzita Innsbruck
1254. Milan Válek student / FSV UK
1255. Tomáš Valenta Student / Právnická fakulta
1256. Matyáš Valenta Student / FF UK
1257. Anezka Valentova absolventka / FHS UK
1258. Tomáš Vališka doktorand / FF UK
1259. Radka Vališková doktorandka / FFUK
1260. Václav Valtr Doktorand / FF UK
1261. Rostislav Valvoda absolvent / FF UK
1262. Radek Váňa Student / 2. LF UK
1263. Anna Novák Vanclová doktorand / PřF UK
1264. Aneta Vančatová Studentka a restaurátorka NA / FHS UK
1265. Jana Vaněčková studentka / FF UK
1266. Jan Vaněk absolvent / PedF UK
1267. Jakub Vaněk student / FF UK
1268. Vojtěch Vaněk absolvent / FFUK
1269. Martina Vaníková odborný asistent / FF UK
1270. Kateřina Vaňková Studentka / FF UK
1271. Marie Vaňková doktorandka / Ff UK
1272. Gor Vartazaryan student / PFUK
1273. Kateřina Vašků odborný asistent / FF UK
1274. Adéla Vašků Student / FF UK
1275. Jan Vávra Vědecký pracovník EF JU / absolvent FF UK
1276. Natálie Vavřinová student / FF UK
1277. Vít Vejmelka student / 2. LF UK
1278. Zdeněk Verner AP / PřF
1279. Jana Kolečková Veselá kurátor / absolventka FF UK
1280. Jana Veselá absolventka / PřF UK
1281. Martin Veselka doktorand / FF UK
1282. Jiří Veselý Student / PedF
1283. Zdenek Vesely Absolvent / FF UK
1284. Anna Větvičková Studentka / PřF UK
1285. Jan Vičík Student / PF UK
1286. Martina Vídenová doktorandka / FF UK
1287. Michal Vinkler odborný asistent / PřF UK
1288. Jitka Vinklerová absolventka / PřF UK
1289. Ondřej Vinš student, akad. senátor / FF UK
1290. Johana Vinšová student / PřF
1291. Jan Vlček student / FF UK/PF UK
1292. Tereza Vobecká studentka / PřF
1293. Lukáš Voborský absolvent / bankéř / MFF UK
1294. Šimon Vobořil student / FF UK
1295. Lenka Vochocová akademická a vědecká pracovnice / FSV UK
1296. Simona Vochyánová student / PřF UK
1297. Zuzana Vojteková Absolvent / FHS UK
1298. Martina Vokáčová akademická pracovnice / FF UK
1299. Michal Vokurka doktorand / FF UK
1300. Luboš Voleman absolvent / Přírodovědecká
1301. Veronika Volná doktorandka / FF UK
1302. Katka Volná absolventka / FF UK/FSV UK
1303. Kristina Volná absolventka / FF UK
1304. Daniel Vondra absolvent / HTF UK
1305. Lucie Vondrysová studentka / FF UK
1306. Tomas Voracek absolvent / PF UK
1307. Helena Voráčová Fyzioterapeutka / 2. LF, FF
1308. Petr Voříšek ornitolog / Česká spol. ornitologická
1309. Filip Vostal Vědec a VŠ pedagog / FSV UK
1310. Jakub Vrba doktorand / FF UK
1311. Martin Vrba absolvent / FHS UK
1312. jarka Vrbová ext. lektor / FF UK, FHS UK
1313. Lukáš Vrňák Živnostník / ETF UK
1314. Jasna Vukić odborný asistent / PřF UK
1315. Kristina Vyletová studentka / FHS UK
1316. Lukáš M. Vytlačil hudebník, historik a muzikolog | AV ČR / FF UK
1317. Veronika Vytlačilová doktorandka / FF UK
1318. Elizabeth Wagebaertová studentka / FF UK
1319. Michal Wagner absolvent / PřF UK
1320. Václav Walach Politolog / Filozofická fakulta
1321. Julie Waldová absolvent / FSV UK
1322. Karolína Wallenfelsová Studentka / PřF
1323. Anna Herda Wallo student / FHS
1324. Damian Wałoszek student / MFF UK
1325. Martin Weiser odborný asistent - ekolog / PřF UK
1326. Barbora Wilke studentka / FF UK
1327. Dagmar Winklerova knihovnice / FF UK
1328. Jitka Wirthová doktorandka / FSV
1329. Julie Koblížková Wittlichová doktorandka / FF UK
1330. Vojtěch Witzany Astrofyzik na AsÚ AV ČR / MFF UK, absolvent
1331. Petr Wohlmuth vědecko-pedagogický pracovník / FHS UK
1332. Linda Wolfová Absolvent / FF UK
1333. Tomáš Zábrodský Bydnysmen / FSV
1334. Michal Zahálka překladatel, teatrolog, dramaturg / absolvent FF UK
1335. Jakub Záhora odborný asistent / FSV UK
1336. Justýna Zahradilová studentka / FHS UK
1337. František Zajíc Student / MFF UK
1338. Jan Zajíček absolvent / PF UK
1339. Kateřina Zajíčková studentka NMgr. / FF UK
1340. Juan Zamora absolvent, zaměstnanec / FF UK, 2. LF UK
1341. František Záruba historik umění, HIU AV / FF UK
1342. Mariana Zavadil studentka / FF UK
1343. Marek Zavřel Student / FSV UK
1344. Vít Zdrálek odborný asistent / FF UK
1345. Barbora Zelenková Student / 3.LF
1346. Vojtěch Zemánek absolvent / FHS UK
1347. Tereza Zemanová absolvent / FFUK
1348. Anna Zemanová absolventka / KTF
1349. Jiří-Jakub Zevl Student / PřF
1350. Františka Zezuláková doktorandka / FF UK
1351. Ladislav Zikmund-Lender historik umění, absolvent / KTF UK
1352. Martina Zikmundova právník / právnická
1353. Kateřina Zikmundová Studentka / FF UK
1354. Klára Zittová studentka / FF UK
1355. Adéla Zrnová Student / Přf UK
1356. Mikuláš Zvánovec Doktorand / FSV UK
1357. Vojtěch Žárský student / Přírodovědecká fakulta
1358. Jakub Žárský ekolog / Přírodovědecká fakulta
1359. Lara Žilinská / FHS UK
1360. Valentýna Žišková Student / Filozofická
1361. Lucka Žížalová Studentka / PřF UK
1362. Ondřej Žižka student / 2.LF UK
1363. Veronika Žižková Studentka / FHS UK
1364. Milan Žonca odborný asistent / FF UK
1365. Václav Žůrek absolvent, vědecký zaměstnanec / FF UK


Kontakt:
Michaela Vojtková Trtíková: michaela.trtikova@uketicka.cz +420 777 068 338
Michael Komm: michael.komm@uketicka.cz +420 777 553 579

O nás
Univerzita Karlova etická je neformální iniciativa studentů, absolventů a pedagogů UK vzniklá jako reakce na upadající etické poměry na Univerzitě Karlově


Související aktivity

- Putna ke smlouvě univerzity s Home Creditem: Rektor Zima není morální vzor, měl by odstoupit
- Usnesení Akademického senátu FF UK k partnerství mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit
- Usnesení Akademického senátu FSV UK
- Rektor Univerzity Karlovy pro Novinky.cz: rezignovat nehodlám
- Seznam: Poradce rektora Zimy se scházel s lidmi, které BIS označuje za rozvědku
- Reakce na text rektora Zimy, který reagoval na náš otevřený dopis
- Aktuálně: Konference, které pořádá rektor UK Zima, platila skrytě statisíci čínská ambasáda
- Reakce rektora Tomáše Zimy týkající se financování česko-čínského centra